ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КНИЖНЫЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН СТРАНИЦА

 


Книжные новинки


Ринпоче Чогьям Трунгпа

Ринпоче Чогьям Трунгпа

Вивекананд Свами Прем

Вэй У Вэй


показать все >>>>

Українська література

 Сортировать по:     Показать #  

 
Іванова Н.Ю.

Економічна теорія управління фірмою.

ISBN: 978-611-01-0003-8
Перший вітчизняний навчальний посібник з нової дисципліни, але яка вже вивчається в українських університетах. В ньому розглянуто засоби практичного використання економічної теорії для вирішення реальних проблем і прийняття ефективних управлінських р
  
125


 
Кривов'язюк І.В.

Економічна діагностика.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.

ISBN: 978-617-673-159-7
Навчальний посібник розкриває теоретичні, методологічні та прикладні аспекти економічної діагностики підприємства. Визначено зміст економічної діагностики, дана грунтовна характеристика її визначальних складових – діагностики конкурентоспроможності п
  
200


 
Іванюта Т.М.

Економічна безпека підприємства. Іванюта Т.М.

ISBN: 978-966-364-830-9
В даному навчальному посібнику розглянуті сутність та складові елементи економічної безпеки держави, регіону, підприємства. Викладені основи правового регулювання комерційної таємниці за кордоном та у вітчизняному законодавстві. Обґрунтована необхідн
  
120


 
Ортинський В. Л.

Економічна безпека підприємств, організацій, установ.Навчальний посібник рекомендований МОН України.(тв)

ISBN: 978-966-364-845-3
Представлено курс лецій, які читаються для студентів економічних та юридичних спеціальностей. Відповідно до програми курс складається з вісімнадцяти лекційних занять. Для глибшого засвоєння знань подано контрольні запитання.ISBN 978-966-364-845-3
  
235


 
Колесников О.В.

Економіко-фінансова діяльність будівельних підприємств. Навчальний посібник.

ISBN: 978-617-673-129-0
У посібнику розглянуто багаторічний досвід викладання автором економічних дисциплін для спеціалістів будівельних спеціальностей. Сфера економіко-фінансових відносин між підприємствами та суб’єктами ринкової економіки є важливим питанням при формуванн
  
115


 
Божидарнік Н.В.

Валютні операції. Підручник рекомендовано МОН України.

ISBN: 978-617-673-154-2
У підручнику висвітлено суть і функції таких понять, як валютні операції, валютні рахунки, способи платежів у міжнародній торгівлі, основи кредитних, депозитних, конверсійних, термінових операцій та валютних відносин. Викладено теоретичний матеріал,
  
295


 
Коваленко Д.І.

Гроші та кредит. Коваленко Д.І.

ISBN: 978-966-364-912-2
У посібнику викладено теоретичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як «гроші», «кредит», зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізована організація грошово-кредитної та банківсь
  
160


 
Блажівський Є.М.

Актуальні питання кримінального процесу України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України

ISBN: 978-617-673-0253-2
У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання кримінального процесу України. Це системна праця, в якій з позицій практичної реалізації норм чинного Кримінального процесуального кодексу України відображено роль кожного учасника кримінального
  
170


 
Олійник А.Ю.

Актуальні проблеми конституційного права України. Підручник рекомендовано МОН України.

ISBN: 978-617-673-151-1
У підручнику на підставі узагальнення діючого законодавства та юридичної практики розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і гром
  
240


 
Блакита Г.В.

Бухгалтерський облік. Практикум.Навчальний посібник.

ISBN: 978-611-01-0157-8
Даний навчальний посібник дає можливість студентам набути певного обсягу навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику розв’язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють самостійній роботі над вивченням курсу, розвит
  
80


 
Ковальчук К.Ф.

Банківські операції.Навчальний посібник рекомендовано МОН України.

ISBN: 978-617-673-124-5
Містить основні теми програми дисципліни «Банківські операції», наведені матеріали і приклади розкривають зміст і основні положення дисципліни. Після викладення кожної теми студентам пропонуються контрольні запитання та завдання для їх самостійного р
  
80


 
Процевський В.О.

Водне право України.Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (м'яка)

ISBN: 978-617-673-078-1
Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог навчальних курсів: «Екологічне право України», «Екологія» та «Основи водного законодавства», а також специфіки викладання цих дисциплін для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів
  
90


 
Круш П.В.

Гроші та кредит.Навчальний поcібник.(м'яка)

ISBN: 978-611-01-0026-7
У пропонованому навчальному посібнику висвітлено найважливіші проблеми сутності та механізмів використання грошей та кредиту, які значною мірою зумовлюють ефективне функціонування ринкового механізму. Вивчення сутності грошей та кредиту, їхньої ролі
  
105


 
Дуткевич Т.В.

Дитяча психологія. Навчальний посібник.(тверда)

ISBN: 978-611-01-0323-7
У навчальному посібнику розглянуто принципи, методи, основні поняття дитячої психології; розкрито закономірності психічного розвитку дитини від народження до юнацького віку, аналізуються психологічні особливості спілкування, діяльності, пізнавальних
  
185


 
Тігова Т.М.

Аналіз фінансової звітності. Навчальний поcібник. (м'яка)

ISBN: 978-611-01-0362-6
Розкриваються питання: сутності фінансів підприємницького сектору; змісту і організацію фінансової діяльності підприємств; формування та розподілу доходів; реалізації мети діяльності підприємств - максимізації прибутку; факторів впливу на його вели
  
125


 
Рябець К.А.

Екологічне право України. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. (тверда)

ISBN: 978-966-364-909-2
У посібнику на основі досягнень еколого-правової науки, сучасного екологічного законодавства України та практики його застосування висвітлюються основні питання навчального курсу екологічного права України. Для студентів, аспірантів, наукових пр
  
195


 
Пешук Л. В.

Біохімія та технологія оліє-жирової сировини.Навчальний посібник.(м'яка)

ISBN: 978-611-01-0148-6
В навчальному посібнику наведено біохімічний склад сучасних сортів та гібридів насіння основних олійних культур, нетрадиційної олійної сировини, тваринних жирів, деякі морфологічні особливості олійних культур. Посібник містить також характеристику
  
136


 
Скібіцька Л.І.

Антикризовий менеджмент.Навчальний посібник рекомендовано МОН України

ISBN: 978-617-673-221-1
У навчальному посібнику подані основні матеріали для вивчення дисципліни „Антикризовий менеджмент”. Питання антикризового управління підприємствами також входять до окремих тем таких нормативних дисциплін як: «Управління ризиками», «Управління конк
  
250


 
Алієва-Барановська В.М.

Глобальний бізнес. Навчальний посібник-довідник.

ISBN: 978-611-01-0393-0
Ця книга є результатом тривалої напруженої роботи співавторів на освітній ниві. Стосується низки дисциплін. Містить оригінальний матеріал, який відсутній в інших навчальних посібниках. Характерною особливістю тестів є те, що вони прив’язані до автор
  
240


 
Шуміло О.М.

Екологічне право України. Особлива частина. Навчальний посібник рекомендовано МОН України.

ISBN: 978-611-01-0404-3
Навчальний посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також розглянуто правовий режим територій, об’єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля. Охоплює питання із Особливої
  
190Корзина

Ваша корзина пуста.

Каталог